Blue Pictorial | Sarrah and Tahir Wed 2016

Sarrah and Tahir Wed - 1 - Pre-CeremonySarrah and Tahir Wed - 2 - CeremonySarrah and Tahir Wed - 3 - PortraitsSarrah and Tahir Wed - 4 - Reception 1Sarrah and Tahir Wed - 5 - Reception 2Sarrah and Tahir Wed - 6 - Thank You